Background Image

Zakres usług

Zakres usług

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego oferuje wycenę nieruchomości wszystkich typów, m. in.:

 • mieszkaniowe (lokale mieszkalne, domy)
 • gruntowe niezabudowane
 • komercyjne (hotele, biurowce, lokale użytkowe, obiekty usługowe, handlowe)
 • przemysłowe (hale, magazyny, zakłady przemysłowe)
 • rolne i leśne
 • grunty inwestycyjne

Sporządzanie wyceny nieruchomości m.in dla następujących celów:

 • ustalenia ceny sprzedaży
 • zabezpieczenia kredytu
 • podziału majątku
 • ubezpieczeniowych
 • naliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • określenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej
 • aktualizacji stawek czynszów
 • pozostałych według potrzeb zamawiającego
 • wycena na potrzeby sądowe

Ponadto świadczenie usług w zakresie:

 • doradztwa w zakresie rynku nieruchomości rynku
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 • kontroli inwestycji

Przejdź do góry strony